Kamenné Kosihy

Text hesla

Kamenné Kosihy, Kőkeszi — obec v okrese Veľký Krtíš v Banskobystrickom kraji v Ipeľskej kotline, 200 m n. m.; 343 obyvateľov, 30,6 % slovenskej, 68,2 % maďarskej národnosti (2015). Prevažne odlesnené pahorkatinné územie. Obec písomne doložená 1270, 1277 ako Kezu, 1295 Kezew, Kezv, 1312 Keseu, 1332 – 37 Kukefelu, 1339 Kescew, 1343 Kezw, Kezew, Kezyw, 1345 Kezeu, 1353 Kezyw, 1384, 1388 Kezzew, 1391 Keukezy, Kewkwzy, 1396 Kezew, 1408 Kezehw, 1412 Kezzw, 1421 Kezy, 1424 Kewkezew, 1450 Kezy, 1462 Kwkwzy, 1486 Kewkezy, 1494 Kekezy, 1521 Kewkessyw, Kewkwzw, 1526 Kewkwzy, 1773 Kőkeszj, Kameno Kesic(e), 1786 Kőkeszi, 1808 Kő-Keszi, Keő-Keszi, Kamenné Kosyhy, 1863 – 1913 Kőkeszi, 1920 Kamenné Kosihy, Kamenné Kosy, 1927 – 38 Kamenné Kosihy, Kő-Keszi, 1938 – 45 Kőkeszi, 1945 – 48 Kamenné Kosihy, Kő-Keszi, 1948 Kamenné Kosihy. V 14. stor. ju vlastnili Dobákovci a Dačovci, neskôr zemania z Kľačian a Plášťoviec, v novoveku Bornemisovci, Žemberiovci, Ivánkovci a i. V 30. rokoch 14. stor. je tam doložená existencia fary. R. 1938 – 45 bola obec pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, ovocinárstvom a vinohradníctvom. Archeologické nálezy: výšinné sídlisko z neskorej kamennej doby. Rímskokatolícky Kostol sv. Martina (19. stor.).

Zverejnené v marci 2017.

Kamenné Kosihy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenne-kosihy