Kamenné Kosihy

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kamenné Kosihy, Kőkeszi — obec v okrese Veľký Krtíš v Banskobystrickom kraji v Ipeľskej kotline, 200 m n. m.; 351 obyvateľov, 35,6 % slovenskej, 63,0 % maďarskej národnosti (2021). Územie je budované usadenými neogénnymi horninami, má pahorkatinný reliéf, je prevažne odlesnené.

Obec je písomne doložená v roku 1270, 1277 ako Kezu, 1295 Kezew, Kezv, 1312 Keseu, v rokoch 1332 – 37 Kukefelu, v roku 1339 Kescew, 1343 Kezw, Kezew, Kezyw, 1345 Kezeu, 1353 Kezyw, v rokoch 1384, 1388 Kezzew, v roku 1391 Keukezy, Kewkwzy, 1396 Kezew, 1408 Kezehw, 1412 Kezzw, 1421 Kezy, 1424 Kewkezew, 1450 Kezy, 1462 Kwkwzy, 1486 Kewkezy, 1494 Kekezy, 1521 Kewkessyw, Kewkwzw, 1526 Kewkwzy, 1773 Kőkeszj, Kameno Kesic(e), 1786 Kőkeszi, 1808 Kő-Keszi, Keő-Keszi, Kamenné Kosyhy, v rokoch 1863 – 1913 Kőkeszi, v roku 1920 Kamenné Kosihy, Kamenné Kosy, v rokoch 1927 – 38 Kamenné Kosihy, Kő-Keszi, 1938 – 45 Kőkeszi, 1945 – 48 Kamenné Kosihy, Kő-Keszi, v roku 1948 Kamenné Kosihy.

V 14. stor. ju vlastnili Dobákovci a Dačovci, neskôr zemania z Kľačian a Plášťoviec, v novoveku Bornemisovci, Žemberiovci, Ivánkovci a i. V 30. rokoch 14. stor. je tam doložená existencia fary. V období 1938 – 45 bola obec pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, ovocinárstvom a vinohradníctvom.

Archeologické nálezy: výšinné sídlisko z neskorej kamennej doby.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Martina (19. stor.).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 28. februára 2023.

Kamenné Kosihy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenne-kosihy