Kamenná Poruba

Text hesla

Kamenná Poruba — obec v okrese Žilina v Žilinskom kraji v juž. časti Žilinskej kotliny v podhorí Malej Fatry, 484 m n. m.; 1 857 obyvateľov (2015). Na náplavových kužeľoch kotliny je odlesnené pahorkatinné územie, na druhohorných vápencoch pohoria členitejší zalesnený povrch. Obec písomne doložená 1368 ako Stephanburbaya, 1511 Kewporuba, 1773 Keő-Poruba, Kamen(ná) Poruba, 1786 Kő-Poruba, Kamena Poruba, 1808 Kő-Poruba, Kamenná Poruba, 1863 – 1902 Kőporuba, 1907 – 13 Kővágás, 1920 Kamenná Poruba. Vznikla pravdepodobne v 1. pol. 14. stor. na zákupnom práve. R. 1368 patrila Balogovcom, neskôr Kardošovcom. Vyvíjala sa ako zemianska obec, ktorá patrila hradu Lietava. Od konca 15. stor. a v 1. pol. 16. stor. patrila rodu Práznovskovcov, ktorý 1490 darovali časť obce kláštoru pavlínov v Horných Lefantovciach a 1523 dali časť pozemkov do zálohu rodine Egresdiovcov. Koncom 17. stor. sa časť obce dostala do držby žilinských jezuitov. Od konca 18. stor. patrila viacerým zemianskym rodinám. V obci žila väčšia židovská komunita, ktorá tam mala aj svoju modlitebňu a školu. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a furmanstvom. Neogotický rímskokatolícky Kostol všetkých sv. (1860 – 70, postavený na mieste staršieho gotického zo 14. stor.).

Zverejnené v marci 2017.

Kamenná Poruba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenna-poruba-0