Kamenná Poruba

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kamenná Poruba — obec v okrese Žilina v Žilinskom kraji v južnej časti Žilinskej kotliny v podhorí Malej Fatry, 484 m n. m.; 1 856 obyvateľov (2021). Na náplavových kužeľoch kotliny je pahorkatinné odlesnené územie, na druhohorných vápencoch pohoria členitejší zalesnený povrch.

Obec je písomne doložená v roku 1368 ako Stephanburbaya, 1511 Kewporuba, 1773 Keő-Poruba, Kamen(ná) Poruba, 1786 Kő-Poruba, Kamena Poruba, 1808 Kő-Poruba, Kamenná Poruba, v rokoch 1863 – 1902 Kőporuba, 1907 – 13 Kővágás, v roku 1920 Kamenná Poruba.

Vznikla pravdepodobne v 1. polovici 14. stor. na zákupnom práve. V roku 1368 patrila Balogovcom, neskôr Kardošovcom. Vyvíjala sa ako zemianska obec, ktorá patrila hradu Lietava. Od konca 15. stor. a v 1. polovici 16. stor. patrila rodu Práznovskovcov, ktorí v roku 1490 darovali časť obce kláštoru pavlínov v Horných Lefantovciach a 1523 dali časť pozemkov do zálohu rodine Egresdiovcov. Koncom 17. stor. sa časť obce dostala do držby žilinských jezuitov. Od konca 18. stor. patrila viacerým zemianskym rodinám. V obci žila väčšia židovská komunita, ktorá tam mala aj svoju modlitebňu a školu. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a furmanstvom.

Stavebné pamiatky: neogotický rímskokatolícky Kostol všetkých sv. (1860 – 70, postavený na mieste staršieho gotického zo 14. stor.).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 28. februára 2023.

Kamenná Poruba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenna-poruba-0