kamenná dlažba

Text hesla

kamenná dlažba — druh škárovej dlažby zhotovenej z kamenných dosiek alebo dlaždíc rôznych rozmerov. Na jej výrobu sa najčastejšie používa žula, syenit, porfýr, mramor a čadič. Doskami sa dláždia vonkajšie priestranstvá určené prevažne pre peších (námestia, nádvoria, chodníky), ako aj interiéry budov (vestibuly, schodiská, chodby). Dlaždice z taveného čadiča sú pre svoj atraktívny vzhľad vhodné do historických a výstavných interiérov i do obchodných centier a pre svoje technické parametre aj na dláždenie veľmi namáhaných podláh priemyselných objektov. Z úlomkov nepravidelného tvaru získaných pri rezaní dlažbových dosiek sa vyrába mozaikovitá benátska dlažba, ktorá sa často spája farebnými tmelmi alebo cementmi. Veľké a drobné dlažbové kocky sa používajú na dláždenie vozoviek určených na ťažkú prevádzku, prípadne plôch vystavených veľkému mechanickému namáhaniu. Dlažba z lomového kameňa sa používa na spevnenie návodného svahu priehrad alebo svahu cestných telies.

Zverejnené v marci 2017.

Kamenná dlažba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenna-dlazba