kamenitá priehrada

Text hesla

kamenitá priehrada — zemná stavba spravidla lichobežníkového prierezu postavená naprieč vodným tokom, zabraňujúca voľnému prietoku vody. Údolná priehrada zhotovená z kameňa bez spojiva, ktorej vodotesnosť sa zabezpečuje jadrovým tesnením (→ jadro priehrady) umiestneným v strednej časti telesa priehrady alebo plášťovým tesnením na návodnom svahu. Jadrové tesnenie býva z hliny, plášťové tesnenie z betónu, zo železobetónu alebo z asfaltového betónu, pričom sa buduje ako viacvrstvové s dočasnou prvou vrstvou, ktorá sa zvyčajne poruší pri prvom napustení priehrady v dôsledku zvislých i vodorovných posunov telesa priehrady. Problémy pri kamenitej priehrade spôsobujú najmä jej veľké deformácie.

Zverejnené v marci 2017.

Kamenitá priehrada [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenita-priehrada