Kamenínske slanisko

Text hesla

Kamenínske slanisko — národná prírodná rezervácia v katastrálnom území obce Kamenín v okrese Nové Zámky, súčasť CHKO Dunajské luhy (vyhlásená 1953, rozloha 34,9 ha). Zriadená na ochranu zachovaných, špecificky vyvinutých zvyškov pôvodných slanísk juozáp. Slovenska s výskytom ojedinelých rastlinných spoločenstiev i jednotlivých druhov rastlín.

Zverejnené v marci 2017.

Kamenínske slanisko [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kameninske-slanisko