kameninový íl

Text hesla

kameninový íl — íl obsahujúci približne 50 – 70 % oxidu kremičitého, 15 – 30 % oxidu hlinitého a malé množstvo oxidov železa, medi, titánu, mangánu a iných prvkov, používaný na výrobu kameniny. Kvalitné prírodné kameninové íly sú primerane plastické, dobre sa spracúvajú, pri sušení výrobkov sa málo zmršťujú a majú jemnú zrnitosť, preto sa v keramickej výrobe používajú bez ďalších úprav. Oxidy kovov prítomné v kameninových íloch pôsobia v kameninovej hmote ako tavivá a prírodné farbivá, pri jej príprave sa podľa potreby pridávajú položiaruvzdorné íly, kaolín a ostrivá pripravené z vypáleného, rozdrveného a rozomletého kameninového ílu.

Zverejnené v marci 2017.

Kameninový íl [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kameninovy-il