Kamenica nad Hronom

Text hesla

Kamenica nad Hronom, Garamkövesd — obec v okrese Nové Zámky v Nitrianskom kraji na ľavom brehu Hrona neďaleko jeho ústia do Dunaja na pomedzí Ipeľskej pahorkatiny a pohoria Burda, 118 m n. m.; 1 396 obyvateľov, 29,8 % slovenskj, 64,3 % maďarskej národnosti (2015); miestne časti: Kamenica nad Hronom, Kováčov. Na riečnych usadeninách vznikla niva, ktorá sa na sopečných pyroklastikách andezitov strmo zdvíha do pohoria. Územie je len čiastočne odlesnené, v porastoch prevláda dub, hrab, buk a agát. V katastri obce sa nachádza NPR Burdov. Obec písomne doložená 1320, 1347 ako Kuesd, 1402 Kuuesd, 1405 Keuesd, 1406 Keuesd, Kwesd, 1416 Kewesd, 1420 Kwesd, 1451 Kewsd, Keuesd, 1571 Kówesd, 1773 Kövesd, 1786 Köweschd, 1808 Kövesd, Kewežd, 1863 – 73 Kővesd, 1882 Garamkövesd, 1888 Kővesd, 1892 – 1913 Garamkövesd, 1920 Hronská Kamenica, Kevežd nad Hronom, 1927 – 38 Kamenica nad Hronom, Garam-Kövesd, 1938 – 45 Garamkövesd, 1945 – 48 Kamenica nad Hronom, Garam-Kövesd, 1948 Kamenica nad Hronom. Patrila Ostrihomskej kapitule. Koncom 14. stor. je tam doložená fara. R. 1570 a 1664 bola obec poplatná Turkom. V pol. 19. stor. pri výstavbe železničnej trate tam bol postavený drevený, neskôr železný železničný most a 1907 – 08 cestný most cez Hron, ktorý bol v tom čase najväčším oblúkovým mostom v Uhorsku. Počas 2. svetovej vojny bola 1938 – 45 súčasťou Maďarska, 1944 – 45 pri oslobodzovaní miesto bojov, jej veľká časť a most cez Hron boli zničené (1946 – 61 postavený dočasný drevený, 1961 železný most). R. 1965 postihla obec povodeň. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V obci sa nachádza kameňolom, kde sa ťažil andezit. V miestnej časti Kováčov ležiacej pod andezitovými bralami sú rekreačné stredisko a ústav sociálnej starostlivosti. Archeologické nálezy: sídliskové nálezy z neolitu a eneolitu z viacerých polôh, výšinné sídlisko zo staršej bronzovej doby, birituálne pohrebisko zo strednej bronzovej doby (karpatská mohylová kultúra), sídlisko z mladšej rímskej doby a z raného stredoveku. Stavebné pamiatky: barokový rímskokatolícky Kostol sv. Michala (1734, postavený na mieste staršieho, doloženého v 16. stor., upravený v 20. stor.; zachovaný barokový interiér z 2. pol. 18. stor.; klasicistická veža, 1840 – 42), barokový kamenný kríž (1771), socha sv. Jána Nepomuckého (1880).

Zverejnené v marci 2017.

Kamenica nad Hronom [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenica-nad-hronom