Kamenica nad Cirochou

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kamenica nad Cirochou — obec v okrese Humenné v Prešovskom kraji v doline Cirochy v Beskydskom predhorí medzi Vihorlatom a Ondavskou vrchovinou, 179 m n. m.; 2 275 obyvateľov (2021). Územie je budované flyšovými horninami pokrytými riečnymi štrkopieskami, sprašovými hlinami a sopečnými horninami, má rovinný až hornatinný reliéf, je čiastočne odlesnené, miestami sú zvyšky dubových a bukových lesov.

Obec je písomne doložená v roku 1317 ako Kementze, 1416 Nagkemenche, 1451 utraque Kemenche, 1543 Naghkemencze, v rokoch 1567 – 1600 Nagy Kemence, Nagh Kemenche, v roku 1700 Kemencze, 1773 Nagy-Kemencze, Welka Kamenicza, 1786 Nagy-Kemencze, Welka Kamenka, 1808 Nagy-Kemencze, Welká Kaměnka, (Welká) Kamenica, v rokoch 1863 – 1913 Nagykemence, v roku 1920 Kamenica, 1927 Kamenica nad Cirochou.

V roku 1317 získali obec Drugetovci, bola súčasťou panstva Humenné, od roku 1613 patrila jezuitom v Humennom, v 18. stor. Sirmaiovcom a v 19. stor. Andrášiovcom, posledným majiteľom (do 1925) bol gróf Gejza Andráši. Od roku 1599 do začiatku 18. stor. pôsobili v obci evanjelickí kazatelia. V 19. stor. tam boli papiereň, liehovar a píla. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, prácou v lesoch, chovom dobytka a koní. V roku 1932 postihol obec veľký požiar, ktorý zničil mnoho domov. V roku 1936 tam bolo vybudované vojenské letisko. Počas 2. svetovej vojny obyvatelia podporovali partizánske hnutie v pohorí Vihorlat. V období 1966 – 90 bola k obci pričlenená obec Hažín nad Cirochou.

Archeologické nálezy: nálezy z mladopaleolitickej kamennej industrie a sídliskové nálezy z rímskej doby.

Stavebné pamiatky: klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Štefana (1782, obnovený v 20. stor.; v jeho blízkosti sa nachádza lipa veľkolistá zaradená v Katalógu chránených stromov), klasicistický kaštieľ (1773), pri kaštieli krajinársky park (založený koncom 18. stor.).

V obci sa nachádza neverejné letisko s trávnatou pristávacou dráhou (vybudované 1936, pôvodne vojenské).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 28. februára 2023.

Kamenica nad Cirochou [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenica-nad-cirochou