kamenárstvo

Text hesla

kamenárstvo — remeslo zaoberajúce sa opracúvaním rozličných druhov kameňa na stavebné (stavby budov, ciest a chodníkov, zhotovovanie dlažieb) a sochárske účely. Kamene sa opracúvajú najmä štiepaním, tesaním, brúsením, hladením alebo rytím, k základným kamenárskym nástrojom patria kladivá, kliny, sochory a dláta.

Kamenárstvo sa rozvíjalo od najstarších čias najmä v súvislosti s budovaním kamenných stavieb. Kamenári úzko spolupracovali s murármi a podieľali sa na prácach na významných cirkevných, svetských a fortifikačných stavbách, združovali sa do rozličných spoločenstiev (bratstvo, cech, stavebná huta). Najväčšie kamenárske dielne označovali svoje výrobky značkami. Na území Slovenska zakladali kamenári spoločné cechy s murármi už v 16. stor., napr. v Kežmarku (1521), Bratislave (1552), Košiciach (1573), Levoči (1576), Sabinove (1590), Banskej Bystrici (1602) a Prešove (1615), jediný samostatný kamenársky cech bol v Senci (písomne doložený 1726). Rozvoj kamenárstva na našom území významne ovplyvňovali od 13. stor. talianski kamenári, ktorí stavali dôležité sakrálne i svetské (kaštiele, cesty, mosty, železnice) stavby. Na vidieku sa kamenárstvo spájalo s roľníctvom a ako doplnkové zamestnanie sa od 18. stor. rozvíjalo v oblasti s výskytom ľahšie opracovateľných materiálov (pieskovec alebo vápenec). Kamenári vyrábali i žarnovy, šrotovacie a mlecie kamene, brúsky, osličky, žľaby, napájadlá, medzné a hraničné kamene, náhrobníky, prícestné kríže, kalvárie a svetské sochy, ktoré sa v jednotlivých regiónoch výrazne odlišovali. Od 14. stor. je známa aj výroba mlynských kameňov (Leštiny, Nová Baňa, Hliník nad Hronom), ktorá sa rozšírila najmä v 17. a 18. stor. K najvýznamnejším strediskám ľudového kamenárstva patrili na záp. Slovensku Dobrá Voda, na str. Slovensku Bešeňová, Brhlovce, Domaníky, Lišov a Sebechleby, na sev. Slovensku Bziny, Medzibrodie nad Oravou, Oravský Biely Potok, Pokryváč a Pucov a na vých. Slovensku Spišské Podhradie a Spišské Vlachy. V 19. stor. a začiatkom 20. stor. sa kamenárske výrobky vyvážali do Poľska, iných častí Uhorska a na Balkán. V súčasnosti sa kamenárstvo na Slovensku rozvíja v rámci kameňopriemyselných spoločností zaoberajúcich sa ťažbou a spracovaním kameňa i výrobou kamenárskych výrobkov, ako aj v rámci súkromných malých kamenárstiev.

Zverejnené v marci 2017.

Kamenárstvo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenarstvo