kamenárske výrobky

Text hesla

kamenárske výrobky — výrobky z prírodného kameňa používané v stavebníctve. Kameň na ich zhotovenie má byť nezvetraný, rovnorodý a podľa požiadaviek na konečný výrobok aj rovnomerne sfarbený, štiepateľný a leštiteľný; najčastejšie sa používa žula, syenit, diorit, andezit, ryolit (liparit), pieskovec, vápenec, mramor, travertín a bridlica. Na požadovaný tvar, rozmery a vzhľad sa upravuje najmä ručne, niektoré operácie (rezanie, brúsenie, leštenie) sa vykonávajú len strojovo. Ku kamenárskym výrobkom patria kopáky (výrobky v tvare pravouhlých rovnobežnostenov používané pri obkladovom riadkovom murive alebo približne v tvare klinového hranola pri klenbovom murive), kvádre (používané ako konštrukčno-staviteľský a architektonický prvok, sú pravouhlé, skosené alebo šablónové – zhotovované podľa šablón), haklíky (lámané dosky štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru na obklady soklov, obvodových múrov budov a oporných múrov), dlažbové dosky a i. Kamenárske výrobky sa uplatňujú vo vodných, v dopravných, v pozemných i v baníckych stavbách. Ku kamenárskym výrobkom patria i prvky drobnej záhradnej architektúry (fontány, kvetináče), sepulkrálneho výtvarného umenia a architektúry (napr. náhrobné kamene) ap.

Zverejnené v marci 2017.

Kamenárske výrobky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenarske-vyrobky