kamelot

Text hesla

kamelot [fr.] — pouličný predavač novín. Od polovice 19. stor. do začiatku 20. stor. boli kameloti (často deti z chudobných rodín) hlavnými distribútormi novín, v súčasnosti zabezpečujú doplnkový spôsob predaja dennej tlače.

Zverejnené v marci 2017.

Kamelot [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamelot