Kambovia

Text hesla

Kambovia, Akambovia, Wakambovia — východoafrická etnická skupina z juž. Kene (najmä okresy Kitui, Machakos a Makueni). Piata najpočetnejšia národnosť Kene (po Kikujoch, Luhjoch, Luoch a Kalendžinoch; 3,5 mil., 2004). Menšie skupiny Kambov žijú i v Ugande a Tanzánii; spolu asi 4 mil. (2004). Kambovia svoju históriu tradovali ústne, písané záznamy sú až z 19. stor. Z rôznych príčin niekoľkokrát migrovali, nikdy nevytvorili centralizovaný štát a nemali ani ústrednú politickú autoritu (na dôležitých rozhodnutiach sa podieľali všetci príslušníci danej jednotky – osady). Náboženstvo: kresťanstvo (od 1849, prevažne protestanti), africké tradičné náboženstvo (polyteistické; viera v najvyššieho boha stvoriteľa Ngaiho a uctievanie duchov predkov). Kambovia sa zaoberajú najmä poľnohospodárstvom (pestovanie prosa, kukurice, tabaku, kávovníka), pastierstvom (hovädzieho dobytka, kôz, oviec) a obchodom s tradičnými remeselnými výrobkami (rezbárske práce) a poľnohospodárskymi produktmi (pivo, med), v minulosti najmä so slonovinou. Majú bohatý folklór (piesne, tance), významné je tradičné liečiteľstvo a mágia. Kambský jazyk (kambčina; kikamba), patrí do benue-konžskej skupiny nigersko-konžskej vetvy konžsko-kordofánskej jazykovej rodiny.

Zverejnené v marci 2017.

Kambovia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kambovia