Kambodžania

Text hesla

Kambodžania — súhrnné označenie obyvateľstva Kambodže (15 mil., 2012). Najpočetnejší sú Khméri (okolo 85 %), menšiny tvoria Číňania (6 %), Vietnamci (3 %), Čamovia (3 %), Laovia (1 %), Malajci, tzv. Horskí Khméri a Horskí Čamovia (súhrnné označenie kmeňov obývajúcich horské oblasti na severe a východe krajiny – Kuajov, Tampuanov, Džarajov, Pnongov, Krungov, Rhadov, Bruov, Stiengov, Kravetov, Kraolov, Somrajov, Lamamov a i.), Barmčania, Thajčania a i. Väčšinovým náboženstvom je buddhizmus (85 %), menej zastúpené sú čínske ľudové náboženstvá (5 %), tradičné náboženstvá (4 %), islam (2 %), kresťanstvo (1 %) a ostatné náboženstvá (3 %; taoizmus, konfucianizmus a i.). Úradným jazykom je khmérčina, jednotlivé národnosti používajú vlastné jazyky, značná časť obyvateľstva hovorí i po francúzsky.

Zverejnené v marci 2017.

Kambodžania [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kambodzania