Kamanová

Text hesla

Kamanová — obec v okrese Topoľčany v Nitrianskom kraji na Nitrianskej pahorkatine, 160 m n. m.; 604 obyvateľov (2015). Pahorkatinné odlesnené územie je poľnohospodársky využívané.

Obec písomne doložená 1419 ako Kalmanfalwa alio nomine Billie, 1773 Kamanfalva, Kamanowa, 1786 Kamenfalwa, Kamenowa, 1808 Kamánfalva, Kamanowá, 1863 Kamánfalu, 1873 Kamanfalu, 1877 – 95 Kamánfalu, 1898 – 1907 Kamanfalu, 1913 Kálmánfalva, 1920 Kamanová, Komanová, 1927 Kamanová.

Pôvodne bola kráľovským majetkom, neskôr ju získali Orságovci, Aponiovci, Zičiovci a v 19. stor. barón Steiger. Obyvatelia sa zaoberali roľníctvom a vinohradníctvom. Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol povýšenia sv. kríža (1969 – 81, veža 1996 – 2009), neoklasicistický kaštieľ (2. pol. 19. stor.) s parkom (19. stor.), zvonica (19. stor.).

Zverejnené v marci 2017.

Kamanová [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamanova