Kalypso

Text hesla

Kalypso, Calypso — malý mesiac Saturna objavený 1980 sondami Voyager 1 a Voyager 2. Má nepravidelný tvar, rozmery 34 × 22 × 22 km, vzdialenosť od stredu planéty 295 000 km. Pri obehu okolo Saturna sa Kalypso s ďalším malým mesiacom Telestom pohybujú v blízkosti libračných centier L4 a L5 sústavy Saturna a mesiaca Tethys. Nazvaný podľa postavy gr. mytológie, nymfy Kalypsó.

Zverejnené v marci 2017.

Kalypso [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalypso-1