Kaluža

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kaluža — obec v okrese Michalovce v Košickom kraji v severnej časti Východoslovenskej nížiny na úpätí Vihorlatu na brehu Zemplínskej šíravy, 120 m n. m.; 442 obyvateľov (2021). Územie nížiny je budované neogénnymi a kvartérnymi sedimentmi, má pahorkatinný reliéf a je odlesnené, územie prechádzajúce v severnej časti do pohoria je budované sopečnými horninami, má vrchovinný reliéf a je zalesnené. Obec je vyhľadávané turistické a rekreačné stredisko.

Obec je písomne doložená v roku 1336 ako campus Kalsamezov, 1418 Galusa, 1419 Kalusa, 1427 Kralowza, Kalwsa, v rokoch 1567 – 99 Kalwsa, Kalussa, v roku 1773 Kaluzsa, 1786 Kalusza, 1808 Kalusa, Kalussa, 1863 Kaluzsa, v rokoch 1873 – 82 Kalussa, 1888 – 1902 Kalusa, 1907 – 13 Ungtavas, v roku 1920 Kaluša, 1927 Kaluža.

Vznikla v chotári obce Vinné, bola súčasťou panstva Michalovce, v 15. až 17. stor. patrila šľachticom z Michaloviec a ich príbuzným z Vinného. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a prácou v lesoch. V roku 1715 sú v obci doložené miestne vinice.

Archeologické nálezy: stopy osídlenia z neolitu, nálezy z halštatskej a rímskej doby.

Stavebné pamiatky: gréckokatolícky Chrám sv. Tomáša (1920 – 28).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 26. februára 2023.

Kaluža [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaluza