Kalša

Text hesla

Kalša — obec v okrese Košice-okolie v Košickom kraji na styku Slanských vrchov a Východoslovenskej nížiny, 202 m n. m.; 721 obyvateľov (2015). Pahorkatinný odlesnený reliéf nížiny prechádza na sopečných horninách Slanských vrchov do vrchovinného, ktorý je pokrytý teplomilným listnatým lesom.

Obec písomne doložená 1270 ako Kolse, 1299 Kolswa, 1327 Kalsa alias Iugow, Kalsa, 1330 Kalsa, 1383 Kalsa alio nomine Iugo, 1393 Kallsa, 1399, 1427, 1481, 1553, 1598, 1773 Kalsa, 1786 Kalscha, 1808 Kalsa, Kalssa, 1863, 1873 – 1913 Kalsa, 1920 Kalša.

Patrila neznámemu rádu križiakov, v 14. – 16. stor. šľachticom zo Slivníka, od 1553 mestu Košice. Po protihabsburských povstaniach a aj v dôsledku morovej epidémie bola vyľudnená (1715 neobývaná). V 18. stor. tam mali majetky Olčváriovci a Spléniovci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, furmanstvom a drevorubačstvom.

Archeologické nálezy: sídlisko kultúry s východnou lineárnou keramikou, stopy osídlenia z mladšej bronzovej doby a raného stredoveku (8. – 9. stor.). Stavebné pamiatky: Gréckokatolícky Chrám nanebovzatia Panny Márie (1910), rímskokatolícky Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (1995).

Zverejnené v marci 2017.

Kalša [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalsa