Kalša

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa o bce

Text hesla

Kalša — obec v okrese Košice-okolie v Košickom kraji na styku Slanských vrchov a Východoslovenskej nížiny, 202 m n. m.; 724 obyvateľov (2021). Územie na nížine je budované neogénnymi usadenými horninami, má pahorkatinný reliéf a je odlesnené, územie Slanských vrchov je budované sopečnými horninami, má vrchovinný reliéf a je zalesnené teplomilným listnatým lesom.

Obec je písomne doložená v roku 1270 ako Kolse, 1299 Kolswa, 1327 Kalsa alias Iugow, Kalsa, 1330 Kalsa, 1383 Kalsa alio nomine Iugo, 1393 Kallsa, v rokoch 1399, 1427, 1481, 1553, 1598, 1773 Kalsa, v roku 1786 Kalscha, 1808 Kalsa, Kalssa, v rokoch 1863, 1873 – 1913 Kalsa, v roku 1920 Kalša.

Patrila neznámemu rádu križiakov, v 14. – 16. stor. šľachticom zo Slivníka, od roku 1553 mestu Košice. Po protihabsburských povstaniach a aj v dôsledku morovej epidémie bola vyľudnená (1715 neobývaná). V 18. stor. tam mali majetky Olčváriovci a Spléniovci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, furmanstvom a drevorubačstvom.

Archeologické nálezy: sídlisko kultúry s východnou lineárnou keramikou, stopy osídlenia z mladšej bronzovej doby a raného stredoveku (8. – 9. stor.).

Stavebné pamiatky: gréckokatolícky Chrám nanebovzatia Panny Márie (1910), rímskokatolícky Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (1995).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 26. februára 2023.

Kalša [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalsa