kalota

Text hesla

kalota [fr.] — vo všeobecnom význame predmet (súčiastka) v tvare polgule;

archit. a) najčastejšie malá klenba v tvare veľmi plytkej kupoly so segmentovým profilom. Zvyčajne tvorí zaklenutie centrálneho priestoru s malým rozponom; b) klenutá časť apsidy.

Zverejnené v marci 2017.

Kalota [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalota