Kálnica

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kálnica — obec v okrese Nové Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji na styku severnej časti Považského Inovca s výbežkom Podunajskej pahorkatiny, 210 m n. m.; 1 024 obyvateľov (2021). Územie je budované druhohornými kryštalickými horninami, má pahorkatinný až hornatinný reliéf, v nižších polohách je odlesnené, v pohorí zalesnené (prevažuje hrabový a bukový les).

Obec vznikla pred rokom 1888 zlúčením Panskej Kalnice (doložená 1396, 1422 ako Kabucza, 1436 Kalnycha, 1477 Kalnycz, 1478 Kalnicza, 1481 Kalna, 1712 Kalnicz dominorum, 1773 Kalnicz, Kalnicza, 1786 Kalnicz, 1808 Urasági-Kálnicz, Panská Kalnica, 1863 Alsókálnic, Beckokálnic, 1873 – 82 Alsókálnic), ktorá patrila Kalnickovcom, v roku 1873 vyhorela, a Rožnovej Kalnice (doložená 1712 ako Rosen Kalnicz, 1773 Rozon-Kalnicz, Kalnicza, 1786 Roschon-Kalnicz, 1808 Rozson-Kálnicz, Rožnowá Kalnica, 1863 Felsőkálnic, Rozsonykálnic, 1873 – 82 Rozsonykálnic), Kálnica je písomne doložená v roku 1888 ako Alsórozsonykálnic, v rokoch 1892 – 1902 Kálnic, 1907 – 13 Kalános, 1920 – 78 Kálnica, v roku 1979 Kalnica, 2000 Kálnica.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom, ovocinárstvom, tkaním plátna, výrobou dreveného riadu a i. drevených výrobkov.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 24. februára 2023.

Kálnica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalnica-0