Kalná Roztoka

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Popis ilustrácie

Kalná Roztoka, gréckokatolícky Chrám sv. Jána Krstiteľa, 1750

Popis ilustrácie

Kalná Roztoka, detail ikonostasu v interiéri Chrámu sv. Jána Krstiteľa, 18. stor.

Text hesla

Kalná Roztoka — obec v okrese Snina v Prešovskom kraji na južnom okraji Bukovských vrchov, 300 m n. m.; 539 obyvateľov (2021). Územie je budované flyšovými horninami, má vrchovinný reliéf, je prevažne zalesnené (v poraste prevažuje buk, hrab a breza).

Obec je písomne doložená v rokoch 1567, 1582, 1600, 1773, 1786 ako Kalna, v roku 1808 Kálna-Rosztoka, Kálna-Rostoka, v rokoch 1863 – 77 Kálnarosztoka, Kálna, v roku 1882 Kálna és Kálnarosztoka, v rokoch 1888 – 1913 Kálnarosztoka, Kálna, v roku 1920 Kalné, v rokoch 1927 – 39 Kalná Roztoka, 1939 – 45 Kálnarosztoka, Kálna, v roku 1945 Kalná Roztoka.

Vznikla na základe valašského práva na území humenského panstva v 1. polovici 16. stor., patrila majiteľom panstva Drugetovcom. V období 1939 – 44 bola pripojená k Maďarsku.

Stavebné pamiatky: v časti Kalná drevený gréckokatolícky Chrám sv. Jána Krstiteľa (aj sv. Bazila Veľkého, 1750, obnovený 1839 a 2002 – 04, trojdielna zrubová stavba s polygonálnym presbytériom a predstavanou vežou, exteriér pokrytý hlinenou omietkou; ikonostas z 18. stor.), pri ňom drevená zrubová zvonica (2. polovica 18. stor.), v časti Roztoka gréckokatolícky Chrám sv. Bazila Veľkého (1820, obnovený 2012); v obci sú aj dva pravoslávne chrámy (v časti Kalná Chrám sv. proroka Eliáša, 1993, a v časti Roztoka Chrám sv. mučeníka Juraja, 1994).

V katastri obce sa nachádza národná prírodná rezervácia Havešová (súčasť územia Karpatské bukové pralesy, zapísaného 2007 do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 23. februára 2023.

Kalná Roztoka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalna-roztoka