Kallistó

Popis ilustrácie

Jupiter a Kallistó, grafika Pierra Milana podľa maľby F. Primaticcia, 1543 – 45

Text hesla

Kallistó, lat. Callisto — v gréckej mytológii najkrajšia (gr. kallisté) nymfa z Artemidinej družiny v Arkádii. Vyznávala kult panenstva, Zeus ju však (v podobe Artemidy) preľstil a splodil s ňou Arkada (Arkas), praotca Arkadov. Artemida popudená jej tehotenstvom ju vyhnala, Diova manželka Héra (v inej verzii Artemis) ju neskôr premenila na medvedicu (arktos). Keď na ňu Arkas poľoval, Zeus ho premenil na medveďa, čím zabránil matkovražde, a obidvoch umiestnil na oblohu, Kallistó ako súhvezdie Veľkej medvedice a Arkada ako súhvezdie Malý medveď (podľa neskoršej verzie premenil Arkada na hviezdu Arktúr; z gr. arkturos – medvedicin strážca). Podľa Kallistó je nazvaný i mesiac Jupitera Kalisto. Mýtus o Kallistó súvisel o. i. s atickým kultovým miestom Braurón (dnes Vravrona), kde sa počas slávnosti Artemidy Braurónskej preobliekali dievčiny za medvedice. Kallistó sa stala námetom literárnych (Ovídius: Premeny 2, 409 – 507), hudobných (opera F. Cavalli: La Calisto, 1651) i výtvarných diel (Tizian: Diana a Kallistó, 1556 – 59; P. P. Rubens: Jupiter a Kallistó, 1613) a i.

Zverejnené v marci 2017.

Kallistó [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-27 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kallisto