Kalliopa

Text hesla

Kalliopa, gr. Kalliopé, lat. Calliope — v gréckej mytológii najstaršia z deviatich dcér boha Dia (Zeus) a bohyne pamäti Mnémosyny (Mnémosyné), múza epickej poézie (doslovne Krásnohlasá). Matka mýtických pevcov Ialema, Lina a Orfea. Býva zobrazovaná s voskovými tabuľkami či so zvitkom (knihou) a s rydlom (→ Múzy).

Zverejnené v marci 2017.

Kalliopa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalliopa