Kallikratés

Popis ilustrácie

Chrám Atény Niké na Akropole v Aténach, 2. polovica 5. stor. pred n. l., stav po rekonštrukcii 2010

Text hesla

Kallikratés, 5. stor. pred n. l. — grécky antický architekt. V starovekých literárnych prameňoch sa mu pripisuje autorstvo chrámu Atény Niké na Akropole v Aténach (2. polovica 5. stor. pred n. l.) a časti hradieb, ktoré boli súčasťou opevnenia spájajúceho Atény a prístav Pireus. Podieľal sa aj na stavbe Parthenónu na Akropole (447 – 432 pred n. l., spolu s Iktinom a Mnésiklom), podľa názoru väčšiny odborníkov navrhol jeho časti v iónskom štýle. Pripisuje sa mu aj autorstvo nezachovaného malého iónskeho chrámu Artemidy Lovkyne (Artemis Agrotera, 2. polovica 5. stor. pred n. l.) pri riečke Ilissos v Aténach (v blízkosti Panaténajského štadióna), niektorí bádatelia ho považujú aj za autora chrámu Erechtheion na Akropole (421 – 406 pred n. l.).

Zverejnené v marci 2017.

Kallikratés [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kallikrates