Kaliský, Roman

Popis ilustrácie

Roman Kaliský

Text hesla

Kaliský, Roman, 23. 9. 1922 Slovenská Ľupča, okres Banská Bystrica – 8. 11. 2015 Bratislava — slovenský novinár, publicista, dramaturg a scenárista. Aktívny účastník SNP, bojoval v partizánskej skupine Jánošík. R. 1946 – 48 redaktor denníka Práca, 1948 – 53 šéfredaktor denníka Ľud, 1953 – 56 dramaturg Slovenského filmu, 1956 – 67 redaktor týždenníka Kultúrny život, 1968 – 70 redaktor Československej televízie v Bratislave (dnes Rozhlas a televízia Slovenska). R. 1948 – 54 poslanec SNR, 1954 – 60 poslanec Národného zhromaždenia. Najmä v redakcii Kultúrneho života sa analytickými a polemickými článkami i reportážami o aktuálnych spoločenských, ekonomických i sociálnych témach vyprofiloval na výraznú osobnosť s podstatným vplyvom na obsahové i myšlienkové smerovanie týždenníka. R. 1970 – 89 bol profesionálne diskriminovaný (od 1974 pomocný robotník, po vyučení 1978 – 89 murár v Pamiatkostave v Bratislave). R. 1990 riaditeľ Slovenskej televízie, 1992 redaktor Literárneho týždenníka, 1992 – 93 zástupca šéfredaktora Slovenských národných novín, 1993 denníka Republika, 1993 – 94 pracovník Kancelárie prezidenta SR. Po 1989 sa výrazne angažoval v procese vzniku a upevnenia slovenskej štátnosti na demokratických princípoch (iniciátor zasadnutia Kongresu slovenskej inteligencie na Donovaloch v máji 1992).

Autor knihy reportáží (mnohé presiahli do literárneho žánru) z obdobia budovania socializmu na Slovensku Dlhá cesta (1961), súdničiek prinášajúcich hlboko ľudské príbehy kriminálnych procesov v 60. rokoch 20. stor. Obžalovaný, vstaňte! (1963), eseje o SNP Rok narodenia: 1944 (in: zborník Konfrontácia, 1969), knihy publicistiky z rokov 1989 – 96 Na poslednom úseku (1997), scenárov k dokumentárnym filmom Fraňo Kráľ (1954), P. O. Hviezdoslav (1954) a Za slobodu (1955) i televíznej hry Koniec a začiatok (1968, réžia Igor Ciel). Nositeľ štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy (1998), Ceny V. Zamarovského (2012) a i. Od 2016 udeľuje Literárny fond Cenu Romana Kaliského za významný prínos v oblasti žurnalistiky.

Zverejnené v marci 2017.

Kaliský, Roman [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalisky-roman