Kalifornská univerzita

Text hesla

Kalifornská univerzita, angl. University of California, UC — verejná univerzita v Kalifornii so sídlom v Oaklande pozostávajúca z 10 univerzít (v Berkeley, Los Angeles, San Franciscu, Davise, Santa Barbare, Riverside, San Diegu – La Jolle, Irvine, Santa Cruz a Mercede). Jedna z najvýznamnejších vzdelávacích inštitúcií v USA, ktorá poskytuje všetky stupne vysokoškolského vzdelania viac než 230-tis. študentom a súčasne rozvíja špičkový vedecký výskum vo všetkých oblastiach vied.

Za rok jej založenia sa považuje 1868, keď bola založená jej najstaršia univerzita UC Berkeley, ktorá vznikla zlúčením súkromného College of California (založené 1855) a Agricultural, Mining and Mechanical Arts College (založené 1866) v Oaklande, a 1873 sa presťahovala do Berkeley. Poskytuje vzdelanie viac než 36-tis. študentom (2012) na 14 fakultách a v 350 študijných odboroch vysokoškolského a doktorandského štúdia, jej súčasťou je aj niekoľko desiatok vedeckovýskumných laboratórií, ústavov a centier, 8 múzeí, sústava knižníc a i. Je s ňou spojených viacero nositeľov Nobelovej ceny a i. ocenení.

UC Los Angeles (UCLA; založená 1919 ako južná pobočka UC Berkeley, od 1927 UCLA) je najväčšia, poskytuje vzdelanie okolo 40-tis. študentom (2012) na 12 fakultách, jej súčasťou je i veľký počet vedeckovýskumných laboratórií, ústavov a centier, knižnice, múzeá, galérie ap.; je s ňou spojených viacero nositeľov Nobelovej ceny.

Ďalšie univerzity:

UC San Francisco (založená 1873, zameraná na vzdelávanie a výskum v medicínskych a príbuzných odboroch),

UC Davis (založená 1905),

UC Santa Barbara (UCSB; založená 1909 ako Santa Barbara State Normal School, od 1944 súčasť UC),

UC Riverside (UCR; založená 1954),

UC San Diego (UCSD; založená 1960),

UC Irvine (UCI; založená 1965),

UC Santa Cruz (UCSC; založená 1965),

UC Merced (UCM; založená 2005 v blízkosti mesta Merced v doline San Joaquin Valley).

Súčasťou UC je i centrum UC – Washington Center, ktoré poskytuje študentom UC možnosť absolvovať časť štúdia vo Washingtone. UC bola zapojená do činnosti troch národných ústavov (Los Alamos National Laboratory, Lawrence Livermore National Laboratory, Lawrence Berkeley National Laboratory) zastrešovaných Ministerstvom energetiky USA, ktorých hlavnou úlohou bol v minulosti výskum spojený s vývojom jadrových zbraní. Väzby UC s Los Alamos National Laboratory sú v súčasnosti už len minimálne.

Výraznejšie sa UC podieľa na riadení Lawrence Livermore National Laboratory a v celom rozsahu spravuje Lawrence Berkeley National Laboratory, ktoré sa v súčasnosti orientujú najmä na základný výskum v prírodných vedách (boli v nich pripravené viaceré nové prvky zo skupiny transuránov), na chemický a fyzikálny výskum hmoty vo vesmíre, na obnoviteľné zdroje energie a jej efektívne využívanie, na biologický a medicínsky výskum, výskum v oblasti počítačových vied ap. Univerzita rozvíja moderné technológie prostredníctvom UC Santa Cruz, UC Berkeley a UC Davis v Kremíkovom údolí (Silicon Valley), spolu s Amesovým výskumným centrom NASA vyvíja najnovšie kozmické technológie. Na astronomický výskum jej slúži aj Lick Observatory na vrchu Mount Hamilton neďaleko San Jose a W. M. Keck Observatory na vrchole sopky Mauna Kea na ostrove Havaj (UC sa podieľala na vývoji a konštrukcii Keckových ďalekohľadov). Jej súčasťami sú i Scrippsov oceánografický inštitút (Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego, založený 1903) a sústava prírodných rezervácií (Natural Reserve System, založená 1965 s cieľom zachovať v Kalifornii niektoré pôvodné ekosystémy).

UC vlastní aj viacero vysoko rozvinutých nemocničných a výskumných centier (v Davise, Irvine, Los Angeles, San Diegu a San Franciscu), ktoré podporujú klinické výučbové programy, vývoj i testovanie nových diagnostických a terapeutických metód a zároveň patria k najvýznamnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v Kalifornii. UC je súčasťou štátneho kalifornského vysokoškolského vzdelávacieho systému, ktorý okrem UC (orientovaná na vedeckú prípravu) a Kalifornskej štátnej univerzity (California State University; orientovaná na pedagogickú prípravu) poskytujúcich úplné univerzitné vzdelanie zahŕňa aj sústavu vyšších stredných škôl California Community Colleges System poskytujúcich nadstavbové vzdelávanie.

Zverejnené v marci 2017.

Kalifornská univerzita [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalifornska-univerzita