kalibrátor

Text hesla

kalibrátor [gr. > arab. > fr.] — el.tech. prístroj alebo zapojenie slúžiace na kalibráciu meracieho prístroja, na nastavenie jeho rozsahu a na určenie chyby merania.

Zverejnené v marci 2017.

Kalibrátor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalibrator