kalibrácia robota

Text hesla

kalibrácia robotakyb. proces určenia konštánt matematického modelu robota charakterizujúcich jeho danú realizáciu. Vyplýva z úlohy riadenia robota na základe matematického modelu systému. Správne určenie konštánt je dôležité napr. na presné riadenie polohy robota a na výpočet priamej a inverznej kinematickej úlohy. V praxi sa kalibruje každý jednotlivý robot, pri sériovej výrobe sa však uskutočňuje len kalibrácia daného typového radu robotov.

Zverejnené v marci 2017.

Kalibrácia robota [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalibracia-robota