Kálí

Text hesla

Kálí, aj Káliká — hinduistická bohyňa, personifikácia prenikajúcej energie (šakti) a prírody, manželka boha Šivu. Bola spájaná so smrťou (v sanskrite Kálí = čierna) a skazou a zároveň uctievaná aj ako bohyňa matka. Býva zobrazovaná s čiernym alebo s modrým telom so štyrmi (resp. s viacerými) rukami, s vyplazeným jazykom a okolo bokov s pásom z odseknutých rúk nepriateľov, ozdobená náhrdelníkom z ľudských hláv alebo lebiek a často stojaca alebo tancujúca na Šivovi ležiacom na chrbte. Obľúbená je najmä v Bengálsku, v 20. stor. jej popularita vzrástla aj v USA a v záp. Európe.

Text hesla

Kálí, aj Káliká — hinduistická bohyňa, personifikácia prenikajúcej energie (šakti) a prírody, manželka boha Šivu. Bola spájaná so smrťou (v sanskrite Kálí = čierna) a skazou a zároveň uctievaná aj ako bohyňa matka. Býva zobrazovaná s čiernym alebo s modrým telom so štyrmi (resp. s viacerými) rukami, s vyplazeným jazykom a okolo bokov s pásom z odseknutých rúk nepriateľov, ozdobená náhrdelníkom z ľudských hláv alebo lebiek a často stojaca alebo tancujúca na Šivovi ležiacom na chrbte. Obľúbená je najmä v Bengálsku, v 20. stor. jej popularita vzrástla aj v USA a v záp. Európe.

Zverejnené v marci 2017.

Kálí [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kali-0