kali-

Text hesla

kali- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom krása, krásny, kraso-.

Text hesla

kali- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom krása, krásny, kraso-.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Kali- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kali