kaledónsky geotektonický cyklus

Text hesla

kaledónsky geotektonický cyklus, kaledónska orogenéza, kaledónske vrásnenie — celosvet. tektonické pohyby v starších prvohorách. Začali sa v ordoviku, kulminovali v silúre a doznievali začiatkom devónu. Počas kaledónskeho geotektonického cyklu, ktorý pozostával z takonskej, sardskej, ardenskej a erijskej tektonickej udalosti (fázy), vznikli kaledonidy. Časti Európy vytvorené pri kaledónskom geotektonickom cykle nazval H. Stille Paleoeurópa. Nazvaný podľa historického názvu Škótska (→ Kaledónia); názov kaledónsky geotektonický cyklus bol pôvodne použitý len na označenie preddevónskej orogenézy v sev. oblastiach Európy.

Zverejnené v marci 2017.

Kaledónsky geotektonický cyklus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaledonsky-geotektonicky-cyklus