Kalda, František

Text hesla

Kalda, František, 11. 1. 1884 Velim, okres Kolín – 7. 5. 1969 Praha — český jazykovedec, zakladateľ germanistiky, nederlandistiky a nordistiky na Slovensku. Študoval germanistiku a klasickú filológiu na Karlovej univerzite v Prahe. R. 1909 – 16 stredoškolský učiteľ v Třebíči, Čáslavi, Litomyšli a v Prahe, 1916 – 21 pôsobil ako lektor holandčiny a nemčiny na Českom vysokom učení technickom (ČVUT) a na Vysokej škole obchodnej, 1921 – 27 na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a 1927 – 59 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1933 – 34 dekan, 1934 – 35 prodekan fakulty), 1928 – 49 riaditeľ Seminára germánskych filológií a 1939 – 45 Anglického seminára; 1931 profesor.

Zaoberal sa historicko-porovnávacím výskumom germánskych jazykov, najmä morfológiou holandčiny a nemčiny, holandskou a flámskou literatúrou a štúdiom afrikánčiny (afrikaans). Autor viacerých jazykovedných prác, napr. Praeteritopraesentia v němčině a nizozemštině a vývoj jejich konjugačního systému (1936). Prekladal najmä z holandčiny. Člen Učenej spoločnosti Šafárikovej (od 1929), člen korešpondent Královskej českej společnosti nauk (od 1931) a Slovenskej jazykovednej spoločnosti (od 1941).

Text hesla

Kalda, František, 11. 1. 1884 Velim, okres Kolín – 7. 5. 1969 Praha — český jazykovedec, zakladateľ germanistiky, nederlandistiky a nordistiky na Slovensku. Študoval germanistiku a klasickú filológiu na Karlovej univerzite v Prahe. R. 1909 – 16 stredoškolský učiteľ v Třebíči, Čáslavi, Litomyšli a v Prahe, 1916 – 21 pôsobil ako lektor holandčiny a nemčiny na Českom vysokom učení technickom (ČVUT) a na Vysokej škole obchodnej, 1921 – 27 na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a 1927 – 59 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1933 – 34 dekan, 1934 – 35 prodekan fakulty), 1928 – 49 riaditeľ Seminára germánskych filológií a 1939 – 45 Anglického seminára; 1931 profesor.

Zaoberal sa historicko-porovnávacím výskumom germánskych jazykov, najmä morfológiou holandčiny a nemčiny, holandskou a flámskou literatúrou a štúdiom afrikánčiny (afrikaans). Autor viacerých jazykovedných prác, napr. Praeteritopraesentia v němčině a nizozemštině a vývoj jejich konjugačního systému (1936). Prekladal najmä z holandčiny. Člen Učenej spoločnosti Šafárikovej (od 1929), člen korešpondent Královskej českej společnosti nauk (od 1931) a Slovenskej jazykovednej spoločnosti (od 1941).

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Kalda, František [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalda-frantisek