kalcitová kompenzačná hĺbka

Text hesla

kalcitová kompenzačná hĺbka, angl. calcite compensation depth, CCD — hĺbka 4,5 – 5 km v oceánoch, pri ktorej sa rýchlosť usádzania kalcitu prítomného v schránkach živočíchov hromadiacich sa na dne v podobe kalcitového bahna rovná približne rýchlosti jeho rozpúšťania. Pod hodnotou CCD sa rýchlosť rozpúšťania kalcitu prudko zvyšuje a žiadny kalcit sa neusádza. Rozpúšťanie kalcitu v oceánoch nastáva v dôsledku slabej kyslosti morskej vody spôsobenej rozpúšťaním oxidu uhličitého CO2 a závisí od koncentrácie CO2, teploty, tlaku a prúdenia morskej vody, pričom koncentrácia CO2 s hĺbkou stúpa. Priemerne sa CCD v Atlantickom oceáne nachádza vo väčšej hĺbke než v Tichom oceáne. Stanovenie CCD umožňuje geológom rekonštrukciu oceánskych panví v geologickej minulosti.

Zverejnené v marci 2017.

Kalcitová kompenzačná hĺbka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalcitova-kompenzacna-hlbka