kalcitonín

Text hesla

kalcitonín [lat. + gr.] — polypeptidový hormón produkovaný parafolikulovými bunkami (C bunkami) štítnej žľazy. Má opačný účinok ako parathormón, t. j. znižuje koncentráciu vápnika v krvi a zvyšuje jeho vylučovanie močom; jeho sekréciu môžu stimulovať aj hormóny tráviaceho traktu. Kalcitonín pôsobí na mineralizáciu kostí tak, že aktivuje osteoblasty (bunky zúčastňujúce sa na výstavbe základnej organickej hmoty kostného tkaniva), súčasne znižuje počet osteoklastov (veľké mnohojadrové bunky rozrušujúce kostné tkanivo) a tlmí ich aktivitu a zvyšuje vylučovanie vápnika obličkami. Doteraz sa nezistili žiadne ochorenia spôsobené zvýšenou alebo zníženou koncentráciou kalcitonínu. Jeho nadbytok sa zisťuje napr. pri karcinóme drene štítnej žľazy. Kalcitonín sa používa liečebne napr. pri Pagetovej chorobe, osteoporóze a pri zvýšenej hladine vápnika v krvi (hyperkalciémia).

Zverejnené v marci 2017.

Kalcitonín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalcitonin