Kaľava

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kaľava — obec v okrese Spišská Nová Ves v Košickom kraji na južnom okraji Braniska, 560 m n. m.; 395 obyvateľov (2021). Územie je budované prvohornými sopečnými horninami, má pahorkatinný až vrchovinný reliéf, je prevažne odlesnené, les sa zachoval iba v doline potoka Jasenovec.

Obec je písomne doložená v roku 1300 ako Kaloua, 1301 Caloy, Kaloy, 1310 Kalawa, 1316 Kalew, 1322 Kaiua, 1340 Kaliua, 1454 Kalo, 1460 Kalyo, 1773 Kalyava, Kolyawa, 1786 Kalyawa, 1808 Kalyava, Kalawa, 1863 Kallyava, v rokoch 1873 – 1902 Kalyava, 1907 – 13 Szepeskárolyfalva, v roku 1920 Kaľava.

Patrila panstvu Richnava, ktoré od roku 1693 vlastnili Čákiovci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a pracovali v Krompachoch.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícka Kaplnka sv. kríža (1932).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 23. februára 2023.

Kaľava [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalava