Kal’at Džarmo

Text hesla

Kal’at Džarmo, aj Jarmo, Džarmo — archeologická lokalita v severových. Iraku vých. od Kirkúku na úpätí horského pásma Zagros v blízkosti hranice s Iránom. Osídlenie z raného a str. neolitu. Podľa najstaršej fázy osídlenia predstavovanej osadou Kal’at Džarmo, ktorú tvorilo vyše 20 viacpriestorových domov z prútia a hliny obdĺžnikového pôdorysu s otvorenými kozubmi, neskôr s pecami, bola nazvaná neolitická džarmská kultúra (približne 7500 – 6500 pred n. l.), ktorá sa rozvíjala v severových. Iraku a severozáp. Iráne v období prechodu od lovu a zberu k pestovaniu plodín a k chovu zvierat, nepoznala ešte keramiku. Doložené sú lov diviakov, turov a rýb, zber slimákov, začiatky chovu kôz a oviec, ako aj pestovanie pšenice, jačmeňa, fazule, šošovice a hrachu (nálezy kamenných čepieľok, drvičov obilia a zvyšky plodín).

Zverejnené v marci 2017.

Kal’at Džarmo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalat-dzarmo