Kalaš, Václav

Text hesla

Kalaš, Václav, 28. 9. 1928 Považská Bystrica – 24. 11. 2013 Bratislava — slovenský kybernetik, otec Ivana Kalaša. Od 1953 pôsobil na Elektrotechnickej fakulte SVŠT (dnes Fakulta elektrotechniky a informatiky STU; FEI STU) v Bratislave, spoluzakladateľ (1959) a vedúci (1959, 1963 – 64, 1974 – 76, 1981 – 89) Katedry automatizácie a regulácie (dnes Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU). R. 1963 – 66 a 1970 – 74 prodekan, 1976 – 79 dekan fakulty; 1978 DrSc., 1980 prof., 1977 člen korešpondent SAV, 1984 člen korešpondent ČSAV, 1987 akademik SAV. Zaoberal sa analýzou a syntézou nelineárnych pohybových systémov, invariantnosťou a robustnosťou pohybových systémov s premenlivými parametrami (najmä pre robotiku) so zachovaním referenčných responzií, rozvojom senzorových systémov pre pohybové systémy a nelineárnou filtráciou signálov. Významne prispel k rozvoju vysokého školstva na Slovensku v oblasti kybernetiky (viedol študijný odbor technická kybernetika, vybudoval výučbu predmetov v oblasti kybernetiky a založil študijný odbor robotika). Autor a spoluautor 21 kníh a vysokoškolských učebníc, napr. Technická kybernetika elektrických pohonov (1978) a Nelineárne a číslicové servosystémy (1986), viac než 200 publikovaných vedeckých prác a 23 patentov. Nositeľ mnohých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kalaš, Václav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalas-vaclav