kakon

Text hesla

kakon — grécky výraz označujúci zlo, filozofickú kategóriu chápanú prevažne ako radikálny protiklad dobra (→ agathon) alebo ako následok neúplného ľudského poznania; → dobro a zlo.

Zverejnené v marci 2017.

Kakon [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kakon