Kakčikelovia

Text hesla

Kakčikelovia, aj Kakčikeli, Kaqchikelovia, Kaqchiquelovia, Cakchiquelovia — stredoamerický indiánsky kmeň z juhozáp. Guatemaly (departementy Chimaltenango, Sololá a Sacatepéquez); 832-tis. (2002). Zaoberajú sa poľnohospodárstvom (pestovaním kukurice, zemiakov, cesnaku a kávovníka) i remeslami (najmä hrnčiarstvom a tkáčstvom). Náboženstvo: kresťanstvo (rímski katolíci) so silnými pozostatkami pôvodnej viery. Hovoria kakčikelským jazykom (kakčikelčinou, cakchiquel, kaqchikel ch’ab’äl), ktorý patrí do skupiny quiché vetvy quiché-mam mayskej jazykovej rodiny; väčšina Kakčikelov je dvojjazyčná, okrem materčiny ovládajú i španielčinu.

V predkolumbovskom období utvorili Kakčikelovia asi v polovici 15. stor. v oblasti pohoria Sierra Madre vlastný štátny útvar (vládnuci rod odvodzoval svoj pôvod od Toltékov), ktorého kultovým a správnym centrom bolo Iximché (v departemente Chimaltenango na náhornej plošine v pohorí Sierra Madre asi 90 km západne od dnešného mesta Guatemala). Takmer nepretržite viedli vojny proti Kičéom, v boji proti ktorým sa napokon po príchode Španielov (1524) spojili so španielskymi dobyvateľmi. R. 1530 však Španieli pod vedením P. de Alvarada dobyli aj Iximché, ktoré je v súčasnosti významnou archeologickou lokalitou s pamiatkami patriacimi v mayskom kultúrnom okruhu k najzachovanejším. Počas archeologického výskumu tam boli objavené štyri stupňovité chrámové pyramídy, viacero palácov a i. Významnou pamiatkou sú Rukopisy Kakčikelov (aj Kakčikelské anály, zachované ako rukopisný odpis, koniec 16. a začiatok 17. stor.) zachytávajúce kakčikelské legendy a mýty a poskytujúce dôležité informácie o civilizácii mayského kultúrneho okruhu v postklasickom období.

Popis ilustrácie

Archeologická lokalita Iximché

Zverejnené v marci 2017.

Kakčikelovia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kakcikelovia