Kajal

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kajal, Nemeskajal — obec v okrese Galanta v Trnavskom kraji v severnej časti Podunajskej roviny na nive Váhu, 116 m n. m.; 1 554 obyvateľov, 39,6 % slovenskej, 50,4 % maďarskej národnosti (2021). Územie je budované usadenými horninami Váhu, má rovinný reliéf, je odlesnené (miestami zvyšky lužného lesa) a poľnohospodársky využívané.

Obec je písomne doložená v roku 1297 ako Quayol, 1361 Kayul, 1380 Kayal, 1476 Alsokayal, Felsewkayal, 1773 Kajall, 1786, v rokoch 1808, 1863 – 1907 Kajal, v roku 1913 Nemeskajal, 1920 Zemanský Kajal, v rokoch 1927 – 38 Kajal, 1938 – 45 Nemeskajal, v roku 1945 Kajal.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V roku 1894 bola celá obec zničená povodňou, v rokoch 1938 – 45 bola pričlenená k Maďarsku.

Archeologické nálezy: stopy osídlenia z laténskej doby.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol Ružencovej Panny Márie (pôvodne renesančný z 2. polovice 16. stor., barokovo prestavaný 1750, koncom 19. stor. rozšírený), neogotický evanjelický kostol (1898).

Zverejnené v marci 2017.

Kajal [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kajal