Kajal

Text hesla

Kajal, Nemeskajal — obec v okrese Galanta v Trnavskom kraji v sev. časti Podunajskej roviny na nive Váhu, 116 m n. m.; 1 520 obyvateľov, 29,6 % slovenskej, 66,8 % maďarskej národnosti (2011). Rovinné odlesnené územie, miestami zvyšky lužného lesa.

Obec písomne doložená 1297 ako Quayol, 1361 Kayul, 1380 Kayal, 1476 Alsokayal, Felsewkayal, 1773 Kajall, 1786, 1808, 1863 – 1907 Kajal, 1913 Nemeskajal, 1920 Zemanský Kajal, 1927 – 38 Kajal, 1938 – 45 Nemeskajal, 1945 Kajal.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. R. 1894 bola celá obec zničená povodňou, 1938 – 45 bola pričlenená k Maďarsku. Stopy osídlenia z laténskej doby. Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol Ružencovej Panny Márie (pôvodne renesančný z 2. pol. 16. stor., barokovo prestavaný 1750, koncom 19. stor. rozšírený), neogotický evanjelický kostol (1898).

Zverejnené v marci 2017.

Kajal [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kajal