kairos

Text hesla

kairos [gr.] — vhodný okamih, rozhodujúca chvíľa.

Pojem kairos znamenal pôvodne v antickom Grécku na správnom mieste, neskôr označoval čas v kvalitatívnom zmysle (ako protiklad pojmu chronos, t. j. času v kvantitatívnom zmysle, ktorý plynie rovnomerne a dá sa merať), a tak nadobudol význam priaznivého (rozhodujúceho) okamihu, ktorý sa osudovo objaví pred jednotlivcom, ten by ho mal rozpoznať a využiť ako správny moment na svoje konanie (jeho nevyužitie môže mať nepriaznivé následky). Personifikáciou kairosu bol v gréckej mytológii Kairos. V kresťanstve v Novom zákone má pojem kairos soteriologický a eschatologický význam, znamená priaznivý alebo stanovený čas naplnený milosťou (ale aj čas súdu; Lk 19,44), začatý príchodom Ježiša Krista, čas spásy predpovedaný prorokmi, ktorý Boh ponúkol izraelskému národu a celému ľudstvu, ktorý ho môže prijať alebo odmietnuť (Mk 1,15; 2 K 6,2).

Zverejnené v marci 2017.

Kairos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kairos