kafetéria

Text hesla

kafetéria [arab. > tur. > fr.] —

1. menšia reštaurácia ponúkajúca občerstvenie, jednoduchšie jedlá a zákusky;

2. v Spojenom kráľovstve a USA jedáleň so samoobsluhou.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 18. decembra 2017.

Kafetéria [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kafeteria