Kadiš

Text hesla

Kadiš [aramejsky], aj Kaddiš — židovská responzóriová modlitba, chválospev. Hlavnú časť Kadišu tvoria slová Nech je požehnané Jeho veľké meno na večné veky vyjadrujúce vieru v Božiu svätosť (aramejsky kadiš = svätý) a veľkosť, oddanie sa Božej vôli a nádej na skorý príchod Božieho kráľovstva. Modlí sa v synagóge počas všetkých spoločných modlitieb a po skončení spoločného štúdia Talmudu. Jestvuje vo viacerých formách, z ktorých najvýznamnejšie sú štyri. Ako jednu z najdôležitejších častí židovskej liturgie sa ho v aramejčine a za prítomnosti najmenej desiatich židovských mužov (→ minjan) modlí kantor (chazan) po každej časti bohoslužby (chaci Kadiš, polovičný Kadiš – pôvodne kratšia forma vyjadrujúca nádej v skorý príchod Mesiáša) a na záver bohoslužby (Kadiš šalem, úplný Kadiš, ktorý je prosbou k Bohu o prijatie všetkých predchádzajúcich modlitieb). Rabínsky Kadiš (Kadiš de-rabanan) sa modlí po ukončení štúdia určitej časti ústnej Tóry a na šabat ním rabín končí svoju kázeň. Najznámejší je Kadiš sirôt (Kadiš jatom), ktorý predrieka syn zomretého na pohrebe alebo v smútočnom dome a potom denne počas 11 mesiacov a na výročie úmrtia (jidiš jarcajt). Preto sa Kadiš všeobecne nesprávne považuje len za pohrebnú modlitbu (napriek tomu, že hlása Božiu moc a nesmrteľnosť Izraela a o smrti nehovorí).

Zverejnené v marci 2017.

Kadiš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kadis