kádiríja

Text hesla

kádiríja [vl. m.] — súfijské bratstvo (taríka), jedno z najstarších v islame. Za jeho zakladateľa sa podľa niektorých bádateľov považuje teológ a učenec hanbalovskej právnej školy Abd al-Kádir al-Džílání (*1077, †1166), ktorý založil vlastnú školu (madrasa) v Bagdade, kde sa nachádza duchovné centrum kádiríje aj al-Džíláního hrob. Jeho stúpenci nevytvorili klasické súfijské bratstvo, voľne však nasledovali príklad al-Džíláního života. Členovia bratstva sa usilujú o duchovný pokrok opakovaným vyslovovaním mena Alah (→ zikr) a o očistu srdca od zla nasledovaním života proroka Mohameda v súlade s vybranou právnou školou. Ich symbolom je plstená čiapka so zelenou ružou. V 1. pol. 20. stor. zohrala kádiríja dôležitú úlohu v sev. Afrike (dnešné Alžírsko, Maroko) v protikolonialistickom boji miestnych kmeňov. V súčasnosti žijú jej prívrženci najmä v Maroku, Iraku, Pakistane, Turecku a na Balkáne.

Zverejnené v marci 2017.

Kádiríja [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kadirija