kabardsko-čerkeský jazyk

Text hesla

kabardsko-čerkeský jazyk, kabardo-čerkeština, kabardsky a čerkesky qėbėrdej-šėrdžėsybzė, slovenský prepis qabardej-šardžasybza — jazyk adygskej podskupiny abcházsko-adygských jazykov kaukazskej jazykovej rodiny. Má päť dialektov: kabardský, čerkeský (má vlastný grafický systém a zastupuje takmer všetky funkcie literárneho jazyka, preto býva často označovaný aj ako čerkeský jazyk), beslenejevský (beslenejský), mozdocký a kubánsky. Väčšina Kabarďanov a Čerkesov je dvojjazyčná, okrem materčiny ovládajú ako druhý jazyk i ruštinu. Kabardsko-čerkeský jazyk je úradným jazykom v Kabardsko-Balkarsku (tam sa nazýva kabardský jazyk, kabardčina, qėbėrdejbzė, qabardejbza) popri ruštine a balkarčine a v Karačajsko-Čerkesku (tam sa nazýva čerkeský jazyk, čerkeština, šėrdžėsybzė, šardžasybza) popri ruštine, karačajčine, abazštine a nogajčine. V obidvoch republikách sa v kabardsko-čerkeskom jazyku vyučuje, vychádzajú v ňom noviny, časopisy a krásna i vedecká literatúra, vysielajú v ňom rozhlas i televízia. V 19. stor. vzniklo na zápis kabardsko-čerkeského jazyka viacero abecied najmä na základe cyriliky, ale aj arabského písma, ktoré sa však neujali. R. 1924 – 36 sa používala abeceda zostavená na základe latinky, od 1936 sa kabardsko-čerkeský jazyk zapisuje cyrilikou. Podobne ako ostatné abcházsko-adygské jazyky sa vyznačuje bohatým konsonantizmom, v spisovnom jazyku (vytvorený na základe kabardského dialektu) sa vyskytuje 51 spoluhlások a 7 samohlások.

Zverejnené v marci 2017.

Kabardsko-čerkeský jazyk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kabardsko-cerkesky-jazyk