Juti

Text hesla

Juti

1. latinsky Eutii, Euthiones, staroseversky Jotar, anglicky Jutes, dánsky Jyder — starogermánsky kmeň pôvodne sídliaci na pobreží Sev. mora v stredozáp. časti Jutského polostrova, prvýkrát ho spomína Tacitus v 1. stor. Po vpáde Dánov (5. stor.) na Jutský polostrov sa časť Jutov s nimi asimilovala, časť sa presunula viac na juh do oblasti ležiacej sev. od rieky Eider (dnešné Šlezvicko) a časť na ostrov Veľká Británia (do juž. a juhových. oblastí dnešného Anglicka), kde ako jeden z anglosaských kmeňov (→ Anglosasi) založili anglosaské Kentské kráľovstvo (→ Kent). Podieľali sa aj na etnogenéze niektorých západoeurópskych národov (Dáni, Angličania);

2. v súčasnosti označenie obyvateľstva Jutského polostrova.

Zverejnené v novembri 2013.

Juti [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/juti