Justícia

Text hesla

Justícia, lat. Iustitia — starorímska bohyňa práva a spravodlivosti, alegorická personifikácia morálnej sily v právnych systémoch. Za jej otca bol považovaný Jupiter, inokedy Saturn. V rímskej mytológii vznikla splynutím gréckej bohyne Themis (Grékmi uctievaná ako bohyňa zákonného poriadku) a jej dcéry, bohyne spravodlivosti Diké.

Justícia ako dôstojná žena s mečom (symbol trestu) v pravej a s váhami (presným odhadom viny a neviny) v ľavej ruke (vychýlené váhy symbolizovali zásadu in dubio pro reo) je najznámejším alegorickým zobrazením v európskej kultúre (Rimania ju takto spodobňovali na minciach) a umení (neskôr aj s uhlomerom, glóbusom a zákonníkom). Pôvodne bola zobrazovaná ako vidiaca, od konca stredoveku s páskou na očiach symbolizujúcou slepotu justície, podľa iného chápania nestrannosť (prvá známa socha Justície s páskou pochádza z roku 1543 od Hansa Gienga, †1562). Zachovalo sa množstvo sôch a vyobrazení Justície, od renesancie sa jej maliarske a sochárske vyobrazenia stali súčasťou interiérovej výzdoby radníc, resp. justičných palácov.

Text hesla

Justícia, lat. Iustitia — starorímska bohyňa práva a spravodlivosti, alegorická personifikácia morálnej sily v právnych systémoch. Za jej otca bol považovaný Jupiter, inokedy Saturn. V rímskej mytológii vznikla splynutím gréckej bohyne Themis (Grékmi uctievaná ako bohyňa zákonného poriadku) a jej dcéry, bohyne spravodlivosti Diké.

Justícia ako dôstojná žena s mečom (symbol trestu) v pravej a s váhami (presným odhadom viny a neviny) v ľavej ruke (vychýlené váhy symbolizovali zásadu in dubio pro reo) je najznámejším alegorickým zobrazením v európskej kultúre (Rimania ju takto spodobňovali na minciach) a umení (neskôr aj s uhlomerom, glóbusom a zákonníkom). Pôvodne bola zobrazovaná ako vidiaca, od konca stredoveku s páskou na očiach symbolizujúcou slepotu justície, podľa iného chápania nestrannosť (prvá známa socha Justície s páskou pochádza z roku 1543 od Hansa Gienga, †1562). Zachovalo sa množstvo sôch a vyobrazení Justície, od renesancie sa jej maliarske a sochárske vyobrazenia stali súčasťou interiérovej výzdoby radníc, resp. justičných palácov.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Justícia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-12-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/justicia