juh

Text hesla

juh — jedna zo štyroch základných svetových strán, smer definovaný orientovanou spojnicou od pozorovateľa k južnému geografickému pólu. Má azimut 180°, konvenčne je na mapách na spodnom okraji. Juh definovaný strelkou kompasu, t. j. geomagnetický juh, sa môže od geografického juhu líšiť až o niekoľko stupňov vzhľadom na to, že južný geografický pól a južný geomagnetický pól nie sú totožné.

Zverejnené v novembri 2013.

Juh [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/juh-0