joint venture

Text hesla

joint venture [džojnt venčr; angl.] — právna forma podnikania dvoch alebo viacerých partnerov z rôznych krajín založená na vytvorení spoločného podniku. Významnými kritériami pri vzniku joint venturu sú výška kapitálovej účasti, doba trvania spolupráce partnerov, účel a predmet spoločnej činnosti, získanie odbytového trhu, využívanie predajnej siete jedného z partnerov ap., pričom každý z partnerov využíva na presadenie svojich podnikateľských zámerov kapitálové alebo iné možnosti (know-how). Joint venture sa využíva najmä ako forma zahraničných investícií (s rôznou výškou vkladu investora) v krajinách s transformujúcimi sa ekonomikami, kde nie sú vytvorené podmienky na priamy vstup zahraničného investora alebo kde je možné pri vzniku spoločného podniku získať rôzne formy domácich podporných stimulov.

Zverejnené v novembri 2013.

Joint venture [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/joint-venture