joint venture

Text hesla

joint venture [džojnt venčr; angl.] — právna forma podnikania dvoch alebo viacerých partnerov z rôznych krajín založená na vytvorení spoločného podniku. Významnými kritériami pri vzniku joint venturu sú výška kapitálovej účasti, doba trvania spolupráce partnerov, účel a predmet spoločnej činnosti, získanie odbytového trhu, využívanie predajnej siete jedného z partnerov ap., pričom každý z partnerov využíva na presadenie svojich podnikateľských zámerov kapitálové alebo iné možnosti (know-how). Joint venture sa využíva najmä ako forma zahraničných investícií (s rôznou výškou vkladu investora) v krajinách s transformujúcimi sa ekonomikami, kde nie sú vytvorené podmienky na priamy vstup zahraničného investora alebo kde je možné pri vzniku spoločného podniku získať rôzne formy domácich podporných stimulov.

Text hesla

joint venture [džojnt venčr; angl.] — právna forma podnikania dvoch alebo viacerých partnerov z rôznych krajín založená na vytvorení spoločného podniku. Významnými kritériami pri vzniku joint venturu sú výška kapitálovej účasti, doba trvania spolupráce partnerov, účel a predmet spoločnej činnosti, získanie odbytového trhu, využívanie predajnej siete jedného z partnerov ap., pričom každý z partnerov využíva na presadenie svojich podnikateľských zámerov kapitálové alebo iné možnosti (know-how). Joint venture sa využíva najmä ako forma zahraničných investícií (s rôznou výškou vkladu investora) v krajinách s transformujúcimi sa ekonomikami, kde nie sú vytvorené podmienky na priamy vstup zahraničného investora alebo kde je možné pri vzniku spoločného podniku získať rôzne formy domácich podporných stimulov.

Zverejnené v novembri 2013.

Joint venture [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/joint-venture