jeruzalemský Talmud

Text hesla

jeruzalemský Talmud, hebrejsky Talmud Jerušalmi, aj palestínsky Talmud, hebrejsky Talmud Erec Israel — kratšia verzia Talmudu. Je napísaná prevažne v aramejskom dialekte so slovami prevzatými z gréčtiny, obsahuje však aj časti písané v hebrejčine. Po stáročia sa tradovala ústne. Vznikala od 3. do približne 5. stor. n. l., teda v období poznačenom prenasledovaním Židov, čo sa odrazilo na neúplnej redakcii celého zozbieraného materiálu. Jeruzalemský Talmud sa zaoberá 39 traktátmi (z celkového počtu 63 traktátov) Mišny. Nezahŕňa piaty oddiel Mišny (Kodašim) a šiesty oddiel (Teharot) sa zachoval iba čiastočne. Obsahuje najmä Halachu a rabínske komentáre Gemara. Odráža diskusie v židovských akadémiách v Palestíne a nachádza sa v ňom veľa informácií o vtedajšom poľnohospodárstve i o politickej situácii židovského národa.

Jeruzalemský Talmud bol postupom času nahradený rozsiahlejším babylonským Talmudom.

Zverejnené v novembri 2013.

Jeruzalemský Talmud [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jeruzalemsky-talmud