Jenson, Nicolas

Text hesla

Jenson [žan-], Nicolas, 1420 Sommevoire, departement Haute-Marne, Francúzsko – september 1480 Benátky — francúzsky tlačiar, typograf a vydavateľ. Vyučený rytec matríc na razenie mincí, pôsobil ako majster kráľovskej mincovne v Tours. R. 1458 na príkaz kráľa Karola VII. Víťazného prišiel do Mainzu, aby sa oboznámil s novo vynájdenou Gutenbergovou kníhtlačou. Tam pravdepodobne pôsobil do 1462. Predpokladá sa, že asi 1468 odišiel do Benátok, kde si otvoril vlastnú tlačiarenskú dielňu, v ktorej vytlačil vyše 100 kníh. Vytvoril niekoľko nových typov tlačového písma, z ktorých najvýznamnejší je tzv. Jensonova antikva (1470) používaná v rôznych obmenách dodnes.

Zverejnené v novembri 2013.

Jenson, Nicolas [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jenson-nicolas